Oneens met de afwikkeling?

Heeft u een klacht over de afhandeling of over onze werkwijze? Vertel het ons. De directie behandelt uw klacht persoonlijk.

Meld uw klacht

  • Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
    T: 070 362 45 45
    E: klacht@driessenassuradeuren.nl
  • Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
  • Alle klachten worden door de directie behandeld.

Komen wij er samen niet uit?

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AN Den Haag

T: 070 333 89 99
F: 070 333 89 00
E: info@kifid.nl
I: www.kifid.nl 

Verzekering via Lloyd’s of Londen?

Is de verzekering via Lloyd’s of Londen afgesloten? Dan kunt u de wettelijk vertegenwoordiger van Lloyd’s of London in Nederland benaderen. Dat is:

Lloyd´s Netherlands Representative B.V.:
Beursplein 37
Postbus 30196
3001 DD Rotterdam

T: 010 205 2110
E: lloydsbenelux@lloyds.com