Schade

Schade melding

Meld schade onmiddellijk bij ons. Daarvoor gebruikt u het schadeformulier. We helpen u graag zo snel mogelijk. Stuur daarom alle stukken mee die betrekking hebben schade. Dat zijn bijvoorbeeld het procesverbaal, originele aankoopnota’s of offertes voor herstel. 

Stem een reparatie eerst met ons af, voor u opdracht geeft. Soms is het namelijk noodzakelijk om de schade te inspecteren. Wij rekenen graag op uw medewerking als wij de schade komen opnemen.

Schade expert

De omvang van de schade bepaalt of er een expertise uitgevoerd moet worden. De expert komt dan bij u langs. Hij onderzoekt de omstandigheden van het schadegeval, stelt een schadebedrag vast en vraagt uw akkoord voor dat bedrag. De expert maakt vervolgens een rapport op of plant een vervolgonderzoek. 

Het schadebedrag dat de expert vaststelt, biedt geen garantie dat het bedrag wordt uitgekeerd. Op basis van het expertiserapport stelt de verzekeraar vast of de schade onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en voor welk bedrag.

Meld uw schade meteen!