Kostbaarheden

ieraden, schilderijen, muziekinstrumenten. Zaken van grote waarde waar u voorzichtig mee omgaat. Helaas kan een ongeluk altijd gebeuren. Iets kan vallen en beschadigd raken, of in het ergste geval kwijtraken of worden gestolen. Helaas kan emotionele schade nooit worden hersteld. Gelukkig kunnen wij u wel helpen met het verzekeren van de financiële schade. De kostbaarhedenverzekering biedt een zogenaamde ‘allrisk’ dekking. Met andere woorden: wat er ook gebeurt, u bent altijd verzekerd! (Met uitzondering van een aantal gebruikelijke oorzaken)

Premies

Groep Premies in percentages
  Wereldwijd Europa Nederland
Juwelen, Bont, Uurwerken 2,50 2,25  - 
Foto-, Film- en Videoapparatuur 2,50  -   - 
Muziekinstrumenten 2,50  -   - 
Schilderijen  -   -  0,25
Klokken  -   -  0,40
Breekbare objecten  -   -  0,75
Tapijten  -   -  0,25

Alle premies zijn exclusief poliskosten en assurantiebelasting

  • Bij Europa dekking wordt bedoeld landen die vallen onder de EER.
  • Het verzekeren van muziekinstrumenten met een beroepsmatig doel is op aanvraag.
  • Voor foto-, film-, video-, en optische apparatuur, jonger dan twee jaar, keren wij de verzekerde waarde uit.
  • Voor apparatuur ouder dan twee jaar geldt een afschrijving van 0,75% per maand, met een maximum van 60% van de verzekerde waarde.
  • Voor alle andere voorwerpen wordt uitgegaan van de verzekerde (getaxeerde) waarde.
Heeft u een vraag over kostbaarheden verzekeringen? Bel dan naar: 070-3624545