Helder en integer

Gedragsregels Wft

Driessen Assurantiën past de Wet op het financieel toezicht (Wft) toe. De wet schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten en rechtspersonen.

In onze voorlichting volgen wij de gedragsregels in deze wet. In onze advieswijzer geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen, maar ook wat wij van u verwachten. Wij doen alleen zaken met tussenpersonen die de Wet op het financieel toezicht onderschrijven.

Meer weten over de Wft?

Kijk op www.adfiz.nl of www.verzekeraars.nl.
De complete tekst van de Wft vindt u op www.minfin.nl en op www.afm.nl.

Kwaliteitsnorm Adfiz

Driessen Assurantiën is lid van Adfiz. Adfiz is een brancheorganisatie die de belangen van assurantieadviseurs behartigt en tegelijkertijd de belangen van de Nederlandse consument nastreeft. De consument is immers gebaat bij een professioneel, vakbekwaam, integer en onafhankelijk adviseur. Een kantoor dat is aangesloten bij Adfiz heeft diens kwaliteitsnormen doorstaan.

Lees meer op www.adfiz.nl